top of page

תחום הגישור

גישורים מבית המשפט
מרכז הגישור פועל בפריסה ארצית ובשיתוף פעולה עם מרבית בתי המשפט בישראל, שלום מחוזי ועליון, מהם הוא מקבל הפניות לגישור. פניות רבות נעשות ביוזמת הצדדים. עד כה גושרו במרכז הגישור למעלה מ- 1100 תיקי גישור עם אחוזי הצלחה מרשימים.

 

גישור עסקי ומסחרי
סכסוכים עסקיים ומסחריים הפכו למנת חלקם של חברות ועסקים רבים. סכסוכים אלה נובעים בין היתר מתחרות רבה במשק, מהמיתון הכלכלי, מתרבות ניהול וממצב המערכת המשפטית. 


מרכז הגישור פועל בכל התחומים הבאים: 

  • סכסוכים חוזיים

  • סכסוכי מקרקעין ונדל"ן 

  • סכסוכים כספיים 

  • סכסוכים בין ספקים ללקוחות 

  • סכסוכים בתחומי ביטוח ובנקאות 

  • סכסוכים בתחום ליקויי בניה (כולל אפשרות לקבל חוות דעת מומחה) 

  • סכסוכים ציבוריים ובכלל זה סכסוכים בין ובתוך רשויות מקומיות 

  • סכסוכים בתחומי מושבים וקיבוצים 

  • בוררות והערכה מוקדמת ( Early Neutral Evaluation) בתחומים האמורים. 


מחלקה זו שמה לעצמה כיעד למצוא לסכסוכים פתרונות המשלבים ראייה ניהולית, עיסקית ויצירתית. 
 

גישור ביחסי עבודה
מערכת יחסי העבודה הינה מערכת יחודית, מורכבת ובעייתית. יחסים מתמשכים בין עובדים למעבידים במקום העבודה וכן בין עובדים לבין עצמם היא קרקע לצמיחת עימותים ומחלוקות. הצרכים של המעבידים ושל העובדים יכולים להיות שונים אך לעיתים קרובות הם דומים או משותפים. 

 

גישור משפחתי, גישור מעמד אישי, גירושין 

אין תחום המתאים לגישור כתחום המשפחה. אי הבנות וסכסוכים במשפחה גובים לעתים קרובות מחיר יקר ביותר, לעיתים יקר מדי. אנו עוסקים בסכסוכי משפחה בכלל ובתהליכי גירושין בפרט ומעניקים ייעוץ, הכוונה, גישור וליווי מקצועי, המאפשרים למשפחה לקבל בעצמה את ההחלטות לגבי עתידה. 

 

יעוץ ראשוני חינם - אנו מעניקים לכל פונה יעוץ מקצועי ראשוני לבחינת הבעיה וקביעת דרכי הטיפול ו/או הגישור המתאימות ביותר לכל מקרה. 

 

bottom of page